REFERENČNI STANOVANJSKI PROJEKTI:

1994 – 2018

Stanovanjska stavba Podrožnik Mozirje (novogradnja) - Mozirje

Soseska Gaj (novogradnja) - Preserje pri Radomljah

Soseska Bistra (novogradnja) - Domžale

Stanovanjsko poslovni objekt Stara črpalka (novogradnja) - Kamnik

Stanovanjsko poslovni objekt Komenda (novogradnja) - Komenda

Soseska D15 (novogradnja) - Domžale

Stanovanjsko poslovni objekt Svetilnik (novogradnja) - Kamnik

 

SEZNAM VSEH IZVEDENIH PROJEKTOV:

2015 – 2019

Soseska Gaj / A3 (novogradnja) – Preserje pri Radomljah

Večstanovanjska stavba Podrožnik Mozirje – Mozirje

2010 – 2014

Titanova brv čez Kamniško Bistrico (novogradnja) – Kamnik

Soseska Gaj / A1 - A2 (novogradnja) – Preserje pri Radomljah

Osnovna šola Toma Brejca (rekonstrukcija in novogradnja) – Kamnik

Helios - poslovno vadbeni objekt (novogradnja) – Domžale

Lagoja - večstanovanjski objekt (novogradnja) – Trzin

Univerzitetni klinični center - diagnostično terapevtski objekt (rekonstrukcija) – Ljubljana

Župnijski dom (novogradnja) – Vodice

Univerzitetni klinični center - vertikalno jedro (novogradnja) – Ljubljana

Dom Svete Katarine (rekonstrukcija) – Mengeš

Soseska Gaj / vrtec GAJ (novogradnja) – Preserje pri Radomljah

Soseska Gaj / L (novogradnja) – Preserje pri Radomljah

Palača DSU (novogradnja) – Ljubljana

Osnovna šola Komenda Moste / vzhodni prizidek (novogradnja) – Moste pri Komendi

Soseska Bistra / A7-A8 (novogradnja) – Domžale

Stanovanjsko poslovni objekt Zorman (novogradnja) – Mengeš

Stanovanjske hiše in dvojčki - Razgledi Perovo (novogradnja) – Kamnik

2005 – 2009

Soseska Bistra / A2-A6 (novogradnja) – Domžale

Stanovanjsko poslovna soseska - Trubarjev kvart (novogradnja) – Ljubljana

Vrtec Sneguljčica (novogradnja) – Kamnik

Helios - vodni premazi (novogradnja) – Domžale

Helios - gradbeni premazi (novogradnja) – Domžale

Lokalna povezovalna cesta B31 - most čez energetski kanal (novogradnja) – Kamnik

Termoelektrarna toplarna - sistem za kurjenje lesne biomase (novogradnja) – Ljubljana

Športna dvorana Komenda – garderobe (novogradnja) – Komenda

Stanovanjsko poslovno trgovski objekt Stara črpalka (novogradnja) – Kamnik

Poslovna stavba IMOS (novogradnja) – Ljubljana

Oporni zid - pokopališče Stranje (novogradnja) – Stranje

Osnovna šola Stranje (novogradnja) – Stranje

Osnovna šola Komenda Moste (novogradnja) – Komenda

Stanovanjski objekt Njegošev kvart (novogradnja) – Ljubljana

Ljubljanske mlekarne - visoko regalno skladišče (novogradnja) – Ljubljana

City hotel (rekonstrukcija in novogradnja) – Ljubljana

Center za izobraževanje rehabilitacijo in usposabljanje / CIRIUS (novogradnja) – Kamnik

2000 – 2004

Soseska Bistra / A1 (novogradnja) – Domžale

Ljubljanske mlekarne - skladiščno distribucijski center (novogradnja) – Ljubljana

Helios - objekt 49 (novogradnja) – Domžale

Helios - objekt 48 (novogradnja) – Domžale

Helios pigmentni premazi (novogradnja) – Domžale

Župnišče Šutna (vzdrževalna dela) – Kamnik

Stanovanjska hiša (novogradnja) – Potok pri Komendi

Poslovni center Perovo (novogradnja) – Kamnik

Garaža Triplex (novogradnja) – Kamnik

Pucljeva hiša (rekonstrukcija) – Kamnik

Maistrova hiša (rekonstrukcija) – Kamnik

Lagoja - gostinsko prenočitveni objekt (novogradnja) – Trzin

Večstanovanjski objekt Vižmarje (novogradnja) – Ljubljana

Bencinski servis Petrol (novogradnja) – Kamnik

Osnovna šola Marije Vere (novogradnja) – Kamnik

Bencinski servis OMV (novogradnja) – Vir pri Domžalah

Market TUŠ Metka (rekonstrukcija) – Kamnik

Logistika vlade Republike Slovenije (novogradnja) – Ljubljana

Calcit - upravna stavba (novogradnja) – Stahovica

Calcit (kamnolom) - klasirnica, pranje peska in komandni objekt (novogradnja) – Stahovica

Prodajni center SAM (novogradnja) – Zgornje Jarše

Stanovanjsko poslovni objekt (novogradnja) – Komenda

Osnovna šola Preserje pri Radomljah (novogradnja) – Radomlje

Mercis - poslovno skladiščni objekt (novogradnja) – Jarše

Kegljišče Kamnik (novogradnja) – Kamnik

Iskra mehanizmi - proizvodni hali (rekonstrukcija) – Kamnik

Center starejših (novogradnja) – Gornji Grad

Mehanična delavnica Cotman (novogradnja) – Godič

Alu projekt - proizvodni objekt (rekonstrukcija) – Kamnik

1995 – 1999

Soseska Nove poljane (novogradnja) – Ljubljana

Kirurški sanatorji Rožna dolina (novogradnja) – Ljubljana

Soseska Bežigrajski dvori (novogradnja) – Ljubljana

Univerzitetni klinični center - tehnične službe (novogradnja) – Ljubljana

Market TUŠ Šmarca (rekonstrukcija) – Šmarca

Športna dvorana Komenda (novogradnja) – Komenda

Stanovanjsko poslovno trgovski objekt – Svetilnik (novogradnja) – Kamnik

Soseska D15 (novogradnja) – Domžale

Bencinski servis OMV (novogradnja) – Kamnik

Bencinski servis OMV (novogradnja) – Potok pri Komendi

Market TUŠ Stranje (rekonstrukcija) – Stranje

Palača Kapitelj (novogradnja) – Ljubljana

Avtosalon Veit (novogradnja) – Vir pri Domžalah

Poslovna stavba Jarše (novogradnja) – Jarše

Osnovna šola Šmartno (novogradnja) – Šmartno v Tuhinju

FIST - proizvodni objekt (novogradnja) – Trzin

Poslovno prodajni center Breza (novogradnja) – Domžale

1990 – 1994

Osnovna šola Zgornji Tuhinj (vzdrževanje objekta) – Zgornji Tuhinj

Zdravstveni dom (novogradnja) – Kamnik

Stanovanjsko poslovni objekt Novi trg (novogradnja) – Kamnik

Stanovanjsko poslovni objekt Lagoja (novogradnja) – Mengeš

Avtohiša RODEX (novogradnja) – Radomlje

Petkova hiša (vzdrževanje in rekonstrukcija objekta) – Kamnik

Salesianer Miettex Periteks (novogradnja) – Trzin

Modna hiša (rekonstrukcija) – Ljubljana

Komunalno podjetje Prodnik (novogradnja) – Domžale

Kulturni dom Franca Bernika (rekonstrukcija) – Domžale

Frančiškanski samostan in cerkev Svetega Jakoba (vzdrževanje in rekonstrukcija objekta) – Kamnik

Centralna čistilna naprava Domžale / Kamnik (novogradnja) – Domžale

1985 – 1989

Center požarne varnosti (novogradnja) – Domžale

Mrliška vežica (novogradnja) – Vodice

Dom starejših občanov (novogradnja) – Kamnik

Pošta Slovenije (novogradnja) – Domžale

Policijska postaja (novogradnja) – Domžale

Osnovna šola Nevlje (rekonstrukcija) – Nevlje

Mrliška vežica (novogradnja) – Komenda

Gasilski dom Nevlje (rekonstrukcija) – Vrhpolje pri Kamniku

Šport & Wellness Center Harmonija (novogradnja) – Mengeš

Avtobusna postaja (novogradnja) – Kamnik